Många har frågor och funderingar inför installationen av fastighetsboxar i sina fastigheter. För att du ska känna dig trygg igenom hela processen och få hjälp med det du undrar över har vi samlat alla de vanligaste frågorna och svaren här.

Frågor och svar om fastighetsboxar

Vad är Forum för Fastighetsboxar?

För att underlätta övergången till fastighetsboxar har Forum för Fastighetsboxar bildats. Inom ramen för forumet samarbetar PostNord Sverige AB, CityMail Sweden AB och Fria Postoperatörers Förbund. Forumets uppgift är att sprida information och säkerställa att övergången till fastighetsboxar blir så smidig som möjligt.

Vad är en fastighetsbox?

Fastighetsbox är en anordning för utdelning av försändelser till alla postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus. Företag och näringsidkare med samma adress ska ingå i fastighetsboxen. Den placeras inomhus i entréplan eller utomhus i anslutning till entrén. Fastighetsboxar finns i olika utförande, storlekar och modeller, där varje postmottagare har en egen öppning för mottagning av post. Fastighetsbox kan utformas som boxanläggning eller som postlådor placerade tillsammans.

Vad vinner man som boende på att ha fastighetsbox i stället för brevinkast?

Boendekvaliteten och bekvämligheten ökar. Eftersom fastighetsboxen som minst rymmer försändelser som är 8 cm tjocka slipper man att gå till ett utlämningsställe för att hämta ut den typen av brevförsändelser. Detta är en allt viktigare fördel i takt med att e-handeln växer och en allt större andel av postflödet som hushållen tar emot består av varuförsändelser.

Ofta kombineras installationen av fastighetsboxar också med installation av släta säkerhetsdörrar eller att man försluter de gamla postinläggen med någon typ av plåt och isolering. De flesta upplever att det blir tryggare att bo utan hål för postinlägg i dörren. Vidare så blir det minskat buller och drag i lägenheten och risken för inträngande brandrök eller matos minskar väsentligt.

Hur blir det för äldre och rörelsehindrade?

Äldre över 80 år eller personer med rörelsehinder eller sjukdom har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Är man oförmögen att hämta sin post på grund av sjukdom eller ålder är man vanligtvis också berättigad till hjälp med sådant som inköp och andra ärenden från hemtjänsten.

Får jag sätta in vilka fastighetsboxar som helst – och var som helst?

Nej. Det finns tydliga regler för hur en fastighetsbox ska se ut, hur den ska monteras och märkas upp. Installerar man en fastighetsbox som inte är godkänd kommer den inte att kunna användas för postutdelning. Av arbetsmiljöskäl så måste alla fastighetsboxar besiktigas och godkännas innan de tas i bruk. På leverantörernas webbsidor finns exempel på godkända fastighetsboxar.

Vad kostar det att installera fastighetsboxar?

Kostnaden beror på vilken lösning man väljer. En standardlösning kostar från 500 kr per lägenhet.

Är det säkert att ha försändelser liggande i boxar nere i entrén?

Fastighetsboxen placeras i, eller i direkt anslutning till entrén, dit många fastighetsägare idag har begränsat behörigheten genom portkoder och andra tekniska lösningar. Varje lägenhetsinnehavare har egen nyckel till sitt låsta postfack.

Vem ansvarar för försändelsen när den ligger i fastighetsboxen?

Det gör mottagaren av försändelsen, på samma sätt som det fungerar när det gäller utdelning av försändelser i postlådor i villaområden.

Frågor och svar om installation av fastighetsboxar

Vem installerar centrallåset?

Fastighetsägaren ansvarar själv för att montera centrallåset.

Hur beställer jag en låscylinder?

Du kan beställa en låscylinder via vår Installationsanmälan.

När får vi besked om när besiktningen ska ske?

Beställ besiktningen via Besiktningsformulär eller kontakta PostNords kundservice på telefon 0771-33 33 10 så hjälper de dig med din besiktning.

Ska vi ge en nyckel till postoperatörer?

Som fastighetsägare får ni en nyckel och ett nyckelkort per centrallås. Dessa är er egendom och ska inte lämnas vidare till postoperatörerna. Postoperatörerna har sina egna nycklar för att kunna dela ut post via fastighetsboxen.

Hur snabbt kan vi få en fastighetsbox?

Leveranstid för en fastighetsbox beror på leverantör och val av box. Leveranstid för centrallås är ca två till tre veckor efter installationsanmälan. Är allt korrekt vid besiktning och nycklar utdelande till boende kan utdelning i fastighetsbox påbörjas.

Hur märker och numrerar vi vår fastighetsbox?

Du hittar information om namn- och nummermärkning på sidan Montering och namnmärkning.

Var är mina låscylindrar?

Om du inte har fått dina beställda låscylindrar kan du kontakta FFF via mail.

Hur vet brevbäraren när de kan börja dela ut post via fastighetsboxen?

I samband med att man anmäler en besiktning får Postnord reda på att en fastighetsbox tas i bruk. Vid besiktningen kontrollerar man att boxen är rätt placerad, märkt med rätt namn och lägenhetsnummer och att centrallåset fungerar som det ska. Är allt i sin ordning får postoperatörerna klartecken till att börja använda boxen.

Kan jag ange en boxadress som leveransadress för centrallås?

Nej, leveransadressen ska alltid vara en gatuadress då försändelsen måste kvitteras av mottagaren.

Var hittar jag mitt referensnummer?

Referensnumret som består av 9 siffror finns på den orderbekräftelse du fick i samband med ditt köp av fastighetsboxen. Referensnumret är viktigt för att rätt lås ska tillverkas för just din box. Saknar du eller har frågor kring referensnumret ska du kontakta din boxleverantör.

Hur är det med placering av fastighetsbox i nybyggnation?

Vid nybyggnation ska det alltid finnas plats för en fastighetsboxar i anslutning till entrén. Dessa måste ritas in i ritningar när huset planeras.

Vem kan hjälpa mig reparera en fastighetsbox?

Om olyckan är framme och fastighetsboxen behöver repareras görs detta via boxleverantören.