Fastighetsboxar är det moderna sättet att ta emot post då vi skickar färre brev och istället får mer saker levererade hem till dörren. Med fastighetsboxar kommer också andra fördelar som mindre spring i trapphuset, mindre inbrottsrisk och större brandsäkerhet.

Det moderna sättet att ta emot brev och mindre paket

Fastighetsboxar innebär att ni samlar hela husets post på ett ställe och att varje lägenhet får sitt eget låsbara postfack. Postfacken i fastighetsboxarna har också större dimensioner än brevinkasten och är bättre anpassade till hur postgången ser ut. Idag skickar vi nämligen färre brev och vykort, men beställer mer produkter via internet. Med hjälp av en fastighetsbox kan fler av dessa försändelser levereras direkt hem till huset.

Säkrare fastigheter och bättre arbetsmiljö

Andra fördelar med fastighetsbox är att säkerheten höjs, då brevinkastet i lägenhetsdörren tas bort. Vilket också innebär att ljud och lukter från trapphuset stängs ute och att brandrisken minskar. Dessutom förbättrar du brevbärarens arbetsmiljö, genom att göra det enklare att dela ut större försändelser.

En förbättring för både boende och företag

Alla boenden, butiker och företag i fastigheten får ett postfack för den vanliga postgången. Dessutom kan föreningen eller fastighetsägaren välja att lägga till en servicebox som gör det möjligt att ta emot ännu större försändelser hem till huset.

En snygg och flexibel lösning

En fastighetsbox placeras inomhus i entréplan eller utomhus i direkt anslutning till entrén. Den kan utformas antingen som en boxanläggning eller som postlådor placerade tillsammans. I takt med att fler och fler hus går över till fastighetsboxar har utbudet ökat och idag finns det fastighetsboxar som är snygga, färgglada, stilrena och anpassade efter lägenhetshus och fastigheter från olika tidsepoker.

Minskade uppvärmningskostnader

Utan brevinkast i dörren minskar också draget utifrån och risken för kallras under de kalla månaderna, vilket göra att föreningen kan spara pengar på uppvärmningskostnaden.