Vi arbetar för att göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt genom att ge råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar.

Ett samarbete mellan Sveriges postoperatörer

Forum för Fastighetsboxar är ett samarbete mellan PostNord, CityMail och Fria Postoperatörers Förbund. Vi arbetar för att göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt. Det innebär bland annat att vi tar fram riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar. Vi svarar även på frågor om standarder, säkerhetslösningar och godkända leverantörer.

En annan viktig del i vårt arbete är att sprida information och föra en dialog med olika intressenter så att övergången till fastighetsboxar underlättas. Forumet publicerar broschyrer och ger råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar.