Om ni vill eller behöver byta till en ny box innebär detta samma process som vid beställningen av en ny fastighetsbox. Den enda skillnaden är att ni som redan har en box kan välja att behålla lås och nycklar.

Byte av fastighetsbox

Om fastighetsboxen ska bytas ut vänder ni er till valfri boxleverantör. Spara gärna befintliga centrallåscylindrar och centrallåsnycklar och använd dessa till er nya box.

Lista på leverantörer av fastighetsboxar

Vid behov av komplettering eller nybeställning av centrallås görs beställningen via installationsanmälan.

Beställ nytt centrallås via installationsanmälan

Reparation av fastighetsbox

Om olyckan är framme och fastighetsboxen behöver repareras görs detta via leverantören av er fastighetsbox.