För att en fastighetsbox ska bli godkänd för postutdelning måste den märkas upp och monteras på ett sådant sätt att den är lättillgänglig och enkel att använda för både boende och postleverantörer. Här hittar du alla bestämmelser och riktlinjer för att kunna göra detta på bästa sätt.

Fastighetsboxens placering

En fastighetsbox placeras vanligtvis inomhus i direkt anslutning till fastighetens entré. Om fastighetsboxen placeras utomhus måste boxen vara godkänd för utomhusmiljö.

Placering av fastighetsbox med flera rader. 

Minimi- och maximihöjder

Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 700 mm och högsta inläggshöjd är 1600 mm. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget.

Centrumhöjder

För fastighetsboxar med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje är 1150 mm upp från golv/mark. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget.

Avlastningsyta

En uppgång/entré med fler än sex postfack ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600 – 900 mm höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370 mm × 520 mm.

Belysning

Belysningen vid boxanläggningen ska vara tillräcklig för att garantera en god arbetsmiljö för brevbäraren.

Namn och nummermärkning

Varje postfack är individuellt och ska vara märkt med lägenhetsnummer och lägenhetsinnehavarens namn. Tänk på att även butiker och företag som finns på adressen ska ha ett postfack.

Eftersom postutdelaren öppnar hela fronten när posten läggs i är det namnen inuti som är viktigast för korrekt postutdelning. Flyttar någon in eller ut är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att uppdatera fastighetsboxen så att namnen stämmer.

Märkning och numrering av fastighetsboxar i flerfamiljshus

Både liggande och stående boxanläggningar ska numreras enligt de principer för lägenhetsnumrering som fastställts av Lantmäteriet. Märkningen ska börja längst ned till vänster med lägenheten på nedersta våningen. Gå sedan uppåt postfack för postfack och fyll den raden, innan ni börjar om längst ned i nästa rad.

Ett exempel på flerfamiljshus med 9 st boende på 3 plan.

Exemplet ovan ska märkas upp på följande sätt. Namnmärkningen börjar alltid från postfacket längst ner till vänster och fortsätter uppåt utifrån Skatteverkets lägenhetsnummer.

  • Märkningen ska ske med lättläst text. Det ska vara svart text med vit bakgrund och efternamnet ska anges först. Texten ska vara minst 8 mm hög med en kontrast av minst 0,40 NCS.
  • Märkningen ska vara horisontell och synlig oavsett om fastighetsboxen är öppen eller stängd.
  • När dörrarna till fastighetsboxen öppnas via centrallåset ska den invändiga märkningen av respektive box placeras i nederkant på eller i direkt anslutning till boxen.
  • Om det finns lägenheter under markplan som är numrerade med lägenhetsnummer som börjar med 09XX, så ska alltid de placeras före lägenheter numrerade med 10XX.

Märkning av adress i flerfamiljshus

Om fastighetsboxar som används av fler än en adress är placerade i samma lokal måste respektive boxar vara tydligt uppmärkta med avsedd adress.

Märkning och numrering av fastighetsboxar i andra områden

Märkning ska börja längst ned till vänster med adressen med lägsta nummer. Gå sedan uppåt postfack för postfack och fyll den raden, innan ni börjar om längst ned i nästa rad.

Märkning av adress i andra områden

Om fastighetsboxar som används av fler än en adress måste respektive postfack vara tydligt uppmärkt med avsedd adress.

Besiktning

Fastighetsboxen ska besiktigas och godkännas av PostNord innan postutdelningen kan börja.

Beställ besiktning här

Ja tack till reklam

Fastighetsboxar ska alltid installeras med märkningen Ja tack till reklam.

Ej tagen i bruk

För att förhindra att det hamnar försändelser i boxen innan den är tagen i bruk ska den märkas upp med texten nedan. Anledningen till detta är att postfacken inte ska fyllas med post och reklam innan lägenhetsinnehavarna fått tillgång till postfacken. OBS! Lämna inte ut nycklar till de boende innan boxen är besiktad.

Ladda ner “Dela inte ut post” (PDF)