För att du som beställer ska kunna vara säker på att ditt paket kan levereras till din fastighetsbox har vi tagit fram standardmått samt riktlinjer för boxarnas utformning och orientering. Vi rekommenderar bara tillverkare med boxar som följer denna standard.

Riktlinjer och rekommendationer

Varje enhet fastighetsboxar som levereras ut på marknaden ska vara försedd med ett certifieringsmärke. Boxanläggningar med liggande fack rekommenderas (boxanläggningar med stående fack bör endast installeras på grund av utrymmesbrist).

Mått och utformning av boxar med liggande postfack

 • Varje enskilt fack skall ha minsta bredd 260 mm, höjd 105 mm och djup 370 mm.
 • Dörren ska ha en öppning som medger att en försändelse som är 80 x 250 x 350 mm ska kunna tas rakt ut av mottagaren.
 • Finns lock för öppningen ska det inte vara fjäderbelastat.
 • Boxanläggning ska vara utrustad med central öppning och låsning för att underlätta insortering av post.
 • För boxanläggningar upp till tio st boxar tillåts ett centrallås.
 • För större boxanläggningar tillåts ett centrallås per två boxrader, max två lås för 11–20 boxar, max tre lås för 21–30 boxar o s v.
 • För boxanläggning innehållande mer än sex boxar ska det finnas en avlastningsyta i direkt anslutning till boxanläggningen som klarar en belastning på minst 25 kg. Avlastningsytan monteras på mellan 600–900 mm höjd, gärna utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan minst 370 x 520 mm.

Mått och utformning av boxar med stående postfack

 • Varje enskilt fack ska ha minsta bredd 370 mm, djup 105 mm och höjd 260 mm.
 • Dörren ska ha en öppning som medger att en försändelse som är 80 x 250 x 350 mm ska kunna tas rakt ut av mottagaren.
 • Boxanläggning ska vara utrustad med central öppning och låsning för att underlätta insortering av post.
 • För boxanläggningar upp till sex st boxar tillåts ett centrallås.
 • För större boxanläggningar tillåts ett centrallås per två boxrader, max två lås för 7 – 12 boxar, max tre lås för 13–18 boxar o s v.
 • För boxanläggning innehållande mer än sex boxar ska det finnas en avlastningsyta i direkt anslutning till boxanläggningen som klarar en belastning på minst 25 kg. Avlastningsytan monteras på mellan 600–900 mm höjd, gärna utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan minst 370 x 520 mm.

Monteringsmått och inläggshöjd

 • Riktlinjer för liggande och stående fack: lägsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 700 mm, högsta inläggshöjd för enskilt postinlägg 1600 mm.
 • Vid endast en fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering c:a 1000 mm från golv till postinlägg. Postlådor placerade tillsammans i eller utanför entrén, ska ha en inläggshöjd på 900 mm.
 • För en fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas 1150 mm från golv till boxanläggningens centrumlinje, vilken utgörs av mittlinjen mellan övre respektive nedre postinlägget i anläggningen.

Märkning av adress

Om fastighetsboxar som används av fler än en adress är placerade i samma lokal måste respektive boxar vara tydligt uppmärkta med avsedd adress.

Annan märkning

Postoperatörerna ansvarar för all eventuell övrig märkning på insidan av facken som behövs för en säker utdelning. Invändig märkning sker i förkommande fall i samråd lokalt mellan postoperatörerna.

Belysning

Belysningen vid fastighetsboxarna ska vara tillräcklig för att erbjuda en god arbetsmiljö för brevbäraren.

Certifiering

Fastighetsboxar finns i flera utföranden och modeller. Forum för Fastighetsboxar har tillsammans med företrädare för tillverkarna och certifieringspartner tagit fram krav för hållfasthet, säkerhet mot inbrott och funktionalitet. Klassificeringen och testerna är gjorda för att du som köpare ska veta vilka produkter som klara våra kvalitetskrav.

Endast certifierade modeller rekommenderas av Forum för Fastighetsboxar. Certifieringen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav och att produkten är typprovad.

Godkända tillverkare
Faktablad (PDF)

Särskilda behov

Personer med funktionshinder och personer i hushåll där alla boende är 80 år eller äldre kan få sin post utdelad i anslutning till lägenheten. Kontakta PostNords kundservice på 0771-33 33 10 för mer information.

Anpassning av fastighetsboxar

Möjlighet finns också att anpassa placeringen fastighetsboxen så att den kan fungera även för personer med funktionshinder. PostNord och fastighetsägaren tar då fram en lösningar utifrån de personliga förutsättningarna.

Låssystem

Beställning av låscylinder sker i samband med att du gör en installationsanmälan. Fastighetsägaren får egna nycklar till fastighetsboxen. Behörig postoperatör beställer egna nycklar till fastighetsboxen.

Låset skall vara självlåsande, vilket innebär att frontdörren skall kunna stängas utan att nyckel behöver användas samtidigt som det ska vara omöjligt att genom påverkan av låskolven öppna anläggningen. Beslagningen bör vara förberedd för eftermontage av el-slutbleck.

Låsningen av den boendes egen box regleras inte via postoperatörerna.

Nybyggnation

Det ska finnas plats för fastighetsboxar i all nybyggnation och ska tas med i beräkningen när man planerar och ritar huset (dispens medges ej). Fastighetsboxarna ska placeras i direkt anslutning till fastighetens entré eller lättillgängligt utomhus.