Särskilda behov

Hushåll med behov av extra service

Särskilda behov

Funktionshindrade och personer i hushåll där alla boende är 80 år eller äldre kan få sin post utdelad i anslutning till lägenheten. Kontakta PostNord kundservice 0771-33 33 10 för mer information.

Anpassning fastighetsbox

Möjlighet finns också att anpassa placeringen i fastighetsboxen så att den kan fungera även för funktionshindrade. PostNord och fastighetsägaren skapar lösningar utifrån de personliga förutsättningarna.