P-godkännande

Endast av RISE Research Institutes of Sweden testade och P-godkända modeller rekommenderas av Forum för Fastighetsboxar

Fastighetsboxar finns i flera utföranden och modeller. Idag finns det ett 10-tal tillverkare på den svenska marknaden. Forum för Fastighetsboxar har tillsammans med företrädare för tillverkarna och RISE Research Institutes of Sweden tagit fram krav för att en anläggning ska bli P-godkänd. Det gäller t ex hållfasthet, säkerhet mot inbrott och funktionalitet. Du som köpare ska veta vilka produkter som har klarat testerna och anses stå för kvalitet.

För så kallat P-godkännande hos RISE Research Institutes of Sweden gäller dessutom “Funktionella obligatoriska krav på fastighetsboxar” daterat 2014-05-13.

Endast av RISE Research Institutes of Sweden testade och P-godkända modeller rekommenderas av Forum för Fastighetsboxar.
Godkända leverantörer »

Faktablad P-godkännande »

P-godkännande finns i tre olika klasser:

1. Obligatorisk grundklass med ett regelverk som framgår av SP:s hemsida under SPCR 158.

2. Frivillig kompletterande säkerhetsklass I , som innebär ett förstärkt säkerhetsskydd mot angrepp.

3. Frivillig kompletterande klass II, som innebär ett ytterligare förstärkt säkerhetsskydd mot angrepp.