Om Forumet

Forum för Fastighetsboxar är ett nätverk som består av Posten AB, Bring Citymail och Fria postoperatörers förbund.

Vårt uppdrag är

Forum för Fastighetsboxar arbetar för att underlätta och göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt.

Så här arbetar vi

Forum för Fastighetsboxar har i samarbete med tillverkare och leverantörer specificerat krav på utformningen av fastighetsboxen så att den uppfyller högt ställda krav på kvalitet och säkerhet. Tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har forumet också definierat tester så att tillverkare kan få ett så kallat p-godkännande för boxanläggningar efter genomförda tester.

En viktig del i forumets arbete är att sprida information och föra en dialog med olika intressenter så att övergången till fastighetsboxar underlättas. Exempel på sådana intressenter är fastighetsägare och deras organisationer, handikapporganisationer, kulturmyndigheter m fl

Forumet publicerar broschyrer och faktablad och ger råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar. Forumet ger också svar på frågor om standarder, säkerhetslösningar och godkända leverantörer.

Länkar

Forum för Fastighetsboxar arbetar för att underlätta och göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt.

Bring Citymail: www.bring.se
Posten:
www.posten.se
Post- och telestyrelsen:
www.pts.se
SP– Sveriges Tekniska Forskningsinstitut: www.sp.se