Forum för fastighetsboxar

Forum för Fastighetsboxar är ett nätverk som består av PostNord Sverige AB, Bring Citymail och Fria postoperatörers förbund. Vi arbetar för att underlätta och göra övergången till fastighetsboxar så smidig som möjligt. Det innebär att vi även tar fram riktlinjer och rekommendationer för placering och utformning av fastighetsboxar. En viktig del i forumets arbete är att sprida information och föra en dialog med olika intressenter så att övergången till fastighetsboxar underlättas.

Forumet publicerar broschyrer och faktablad och ger råd och stöd till fastighetsägare om hur de praktiskt ska gå till väga för att installera fastighetsboxar. Forumet ger också svar på frågor om standarder, säkerhetslösningar och godkända leverantörer.

Länkar

Bring Citymail: www.bring.se 
PostNord Sverige AB:
 www.postnord.se
Post- och telestyrelsen: 
www.pts.se
RISE Research Institutes of Sweden:
www.sp.se