Namn och nummermärkning

Märkning och numrering av fastighetsboxar

Namnmärkning

OBS! Lämna inte ut nycklar till de boende innan boxen är besiktad.

Märkning och numrering av fastighetsboxar

Både liggande och stående boxanläggningar ska numreras enligt gällande principer för lägenhetsnumrering. Dessa har fastställts av Lantmäteriet. Personer som av olika skäl inte kan hämta sin post i boxanläggningen kan få posten utdelad i brevinkastet.

Ett exempel för boxar med frontöppning

Börja längst ner till vänster med lägenheten på nedersta våningen. Gå sedan vidare uppåt kolumn för kolumn. Börja alltid längst ner.

Ett exempel på flerfamiljshus med 15 st boende på 4 plan
Ett exempel på flerfamiljshus med 15 st boende på 4 plan

Märkning av fack

  • Respektive fack ska vara märkt med lägenhetsnummer och mottagarens namn enligt lantmäteriets regler.
  • Företag och butiker med samma adress ska också ha ett fack i fastighetsboxen.
  • Märkning av lägenhetsnummer och mottagare för respektive fack vid nyinstallation och förändring är fastighetsägarens ansvar.
  • Märkning ska ske med väl läslig text. Texten ska vara minst 8 mm hög.
  • Märkningen ska vara horisontell och synlig både när centralöppningen är stängd och öppen. Modeller med transparent fönster i dörr/lucka medför att märkning endast behöver göras innanför dörr/lucka.
  • Rekommendationen är att märkningen sker med svart text på vit botten, eller med en kontrast av minst 0,40 NCS och att efternamn anges först.
  • När dörrarna till anläggningen öppnats via centrallåset bör den invändiga märkningen av respektive box placeras i nederkant på eller i direkt anslutning till boxen.
Ladda ner “Namn och nummermärkning 20171124″ som pdf
Fastighetsboxen Namn och nummermärkning fig 2
Exemplet ovan ska märkas upp på följande sätt

Märkning av adress

Om boxanläggningar som betjänar fler än en adress är placerade i samma lokal måste respektive anläggning vara tydligt märkt med avsedd adress.

Annan Märkning

Postoperatörerna ansvarar för all eventuell övrig märkning på insidan av facken som behövs för en säker utdelning. Invändig märkning sker i förekommande fall i samråd lokalt mellan postoperatörerna.

Belysning

Belysningen vid boxanläggningen ska vara tillräcklig för en säker in- och utsortering; en god arbetsmiljö för brevbärare.