Låssystem

Råd och riktlinjer beträffande låssystem

Låssystem

Samtliga centrallås till fastighetsboxar skall utrustas med låssystem enligt system ASSA 245D2A. Säkerhetsstandarden för detta låssystem ligger inom begreppet ”patenterat nyckelkontroll”. Beställning av låscylinder sker i samband med att du gör en installationsanmälan.

Behörig postoperatör har rätt att, enligt fastställd process, beställa nödvändigt antal huvudnycklar. Fastighetsägare förses i samband med leverans av låscylinder med nyckel till egen/egna anläggningar per uppgång eller fastighet enligt önskemål.

Låset skall vara självlåsande med förregling vilket innebär att frontdörren skall kunna stängas utan att nyckel behöver användas samtidigt som förreglingen gör det omöjligt att genom påverkan av låskolven öppna anläggningen.

Beslagningen bör vara förberedd för eftermontage av el-slutbleck.

Låsningen av den boendes egen box regleras inte via postoperatörerna. För de tillverkare som har låtit P-godkänna boxanläggningar finns reglerat antal låskombinationer för olika säkerhetsklasser.

Standard elektronisk låsning av fastighetsbox

Vid elektronisk låsning av fastighetsboxar skall kortläsare med lästeknik EM 4102 användas.

Öppning sker med beröringsfria kort eller tags. Kortläsare installeras och bekostas av fastighetsägarna. Nödvändigt antal kort och tags anskaffas av respektive postoperatör.

Det åvilar postoperatörerna att kontinuerligt förse fastighetsägarna med eventuella behov av nya kort som måste läsas in. Fastighetsägaren ansvarar för att av postoperatören uppgivna passerkort läggs in för access i varje begärd fastighetsbox.

Postoperatören skall kontinuerligt – dock minst en gång årligen – till fastighetsägarna anmäla passerkortsnummer som ej längre skall ha behörighet till respektive anläggning.