Instruktioner

Lycka till med era nya fastighetsboxar

Varje box är individuell och märkt med ett nummer och ett namn. Det är samma namn på boxen som står på namntavlan i trappen, det vill säga lägenhetsinnehavarens. Läs mer om märkning under Namn & nummermärkning.

Tänk på att även butiker och företag som finns på adressen ska ha ett fack i fastighetsboxen.

Eftersom postutdelaren öppnar hela fronten på boxen när posten läggs i är det namnen inuti som är viktigt för rätt postutdelning. Flyttar någon in eller ut är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ska uppdatera att namnen stämmer.

Märkning och numrering av fastighetsboxar

Både liggande och stående boxanläggningar ska numreras enligt gällande principer för lägenhetsnumrering. Dessa har fastställts av Lantmäteriet. Personer som av olika skäl inte kan hämta sin post i boxanläggningen kan få posten utdelad i brevinkastet.

Ett exempel för boxar med frontöppning

Börja längst ner till vänster med lägenheten på nedersta våningen. Gå sedan vidare uppåt kolumn för kolumn. Börja alltid längst ner.

Ett exempel på flerfamiljshus med 15 st boende på 4 plan
Ett exempel på flerfamiljshus med 15 st boende på 4 plan
Fastighetsboxen Namn och nummermärkning fig 2
Exemplet ovan ska märkas upp på följande sätt

Märkning av fack

  • Respektive fack ska vara märkt med mottagarens namn och lägenhetsnummer enligt lagen om lägenhetsnummer (2006:378 § 11).
  • Märkning av lägenhetsnummer och mottagare för respektive fack vid nyinstallation och förändring är fastighetsägarens ansvar.
  • Märkning ska ske med väl läslig text. Texten ska vara minst 8 mm hög.
  • Märkningen ska vara horisontell och synlig både när hela fronten till fastighetsboxen är öppen eller stängd.
  • Rekommendationen är att märkningen sker med svart text på vit botten, eller med en kontrast av minst 0,40 NCS och att efternamn anges först.
  • När dörrarna till anläggningen öppnats via centrallåset bör den invändiga märkningen av respektive box placeras i nederkant på eller i direkt anslutning till boxen.

Märkning av adress

Om boxanläggningar som betjänar fler än en adress är placerade i samma lokal måste respektive anläggning vara tydligt märkt med avsedd adress.

Annan märkning

Postoperatörerna ansvarar för all eventuell övrig märkning på insidan av facken som behövs för en säker utdelning. Invändig märkning sker i förekommande fall i samråd lokalt mellan postoperatörerna.

Belysning

Belysningen vid boxanläggningen ska vara tillräcklig för en säker in- och utsortering; en god arbetsmiljö för brevbärare.

Fastighetsboxens placering

En fastighetsbox placeras vanligtvis inomhus i direkt anslutning till fastighetens entré. Om fastighetsboxen placeras utomhus måste boxen vara godkänd för utomhusmiljö.

boxens-placering-01c

Minimi- och maximihöjder
Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 700 mm och högsta inläggshöjd är 1600 mm på högsta inkastlucka. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget.

Centrumhöjder

För fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget.
Postlådor kan vara ett alternativ till fastighetsbox. Då ska postlådorna placeras tillsammans i eller utanför entrén, vara tydligt märkta med namn och ha en inläggshöjd på 90 cm.

Endast en horisontell fackrad

Om anläggningen endast har en horisontell fackrad rekommenderas montering så att inläggshöjden blir cirka 1000 mm.

Fastighetsboxens placering fig. 2

Avlastningsyta

En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600 – 900 mm höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370 mm × 520 mm.

Besiktning

PostNord besiktigar alla anläggningar innan de tas i bruk. PostNord följer även upp alla anmälningar om nya fastighetsboxar som sker via vår kundservice.

Nyckel- och låshantering

Låscylinder och nyckel till fastighetsboxens front levereras till den leveransadress som ni angivit vid installationsanmälan.

Fastighetsägare eller förvaltare ansvarar för montering av låscylinder och att varje lägenhetsinnehavare får sina nycklar.

Om ni är osäkra på vilken leveransadress ni angivit kan ni kontrollera det via Forum för Fastighetsboxars kundservice.

Nej tack till reklam

  • Fastighetsboxar ska alltid installeras med märkningen Ja tack till reklam.
  • För att förhindra att det hamnar försändelser i boxen innan den är tagen i bruk ska den märkas upp med bifogad information.

Ej tagen i bruk

När fastighetsboxen är monterad på väggen måste den besiktigas av PostNord innan postutdelningen kan påbörjas. Fram till att anläggningen inte är besiktgad ska den markeras med Ej tagen i bruk.

En av anledningarna till detta är att boxarna inte ska fyllas med post och reklam innan lägenhetsinnehavarna fått tillgång till boxarna.

Box ej tagen i bruk