Frågor och Svar

Vad är Forum för Fastighetsboxar?

För att underlätta övergången till fastighetsboxar har Forum för Fastighetsboxar bildats. Inom ramen för forumet samarbetar PostNord Sverige AB, Bring Citymail och Fria postoperatörers förbund. Forumets uppgift är att sprida information och säkerställa att övergången till fastighetsboxar blir smidig.

Vad är en fastighetsbox?

Fastighetsbox är en anordning för utdelning av försändelser till  alla  postmottagare i en uppgång i flerfamiljshus. Företag och näringsidkare med samma adress ska ingå i fastighetsbox. Den placeras  inomhus i entréplan eller utomhus i anslutning till  entrén. Fastighetsbox finns i olika utförande, storlekar och modeller,  där  varje postmottagare har en egen öppning för mottagning av post. Fastighetsbox kan utformas som boxanläggning eller som postlådor placerade tillsammans.

Hur stor andel får sin post via en fastighetsbox idag?

Av Sveriges omkring 2,5 miljoner lägenheter i flerfamiljshus är det snart hälften som får sin post i en fastighetsbox.

Hur ser det ut internationellt?

Sverige är, tillsammans med Finland, det enda länder inom EU som ännu inte infört fastighetsboxar som utdelningsform. Vårt grannland Danmark införde för några år sedan en lag om att samtliga flerfamiljshus skulle gå över till att få post genom fastighetsbox och förändringen är nu genomförd.

Hur kommer det sig att Sverige ligger efter?

Ämnet har funnits på agendan i Sverige i mer än fyrtio år. Även om det är få som förnekar fördelarna har det ännu inte blivit något lagkrav på att införa fastighetsboxar. I nybyggnation är fastighetsbox att betrakta som standard.

Har ni övervägt att stimulera en övergång genom subventioner till fastighetsägare och Brf?

Vi är redan verksamma på det området genom att vi bistår med fri konsultation och rådgivning, ibland även med arkitekthjälp och teknisk expertis, vid installationer av boxlösningar. Däremot är det inte aktuellt att subventionera eller direktäga boxanläggningar i andras fastigheter, av flera skäl.

Det mest uppenbara är att det alltid har varit mottagarna själv som bekostar sin postlåda eller sitt postinkast, precis som alla villaägare gör. Att ha en anordning för att ta emot post i sin fastighet kan jämföras med att man inrättar system för sophantering, håller med tvättstuga eller sköter snöröjningen. Det är en naturlig del av fastighetens infrastruktur, skillnaden är att kostnaderna för den postala infrastrukturen är ytterst måttliga i jämförelse.

Postoperatörerna varken kan eller vill ha ansvaret för faciliteter i husen utan deras uppdrag är att sköta distributionen av brev och paket till fastigheten så oklanderligt som möjligt.

Men om nu alla blir vinnare med fastighetsboxar, borde inte övergången gå snabbare då?

Det kan man kanske tycka. Det är faktiskt svårt att på rak arm peka ut någon annan åtgärd som så snabbt och till så låga kostnader ökar boendekvaliteten i en fastighet. Samtidigt får brevbärarna en förbättrad arbetsmiljö när de slipper slita ut sina knän eller höfter med trappspring eller slå sig fördärvade vid fallolyckor.

Det florerar tyvärr en del vanföreställningar om fastighetsboxar, som att de skulle innebära sämre service. FFF gör regelbundna mätningar med hjälp av ett oberoende undersökningsföretag, Mistat, bland boende som har fastighetsbox.  År efter år, mätning efter mätning visar exakt samma sak: de som har egna erfarenheter är nöjda eller mycket nöjda med sin boxlösning. I den senaste mätningen var 86% nöjda eller mycket nöjda och sju av tio skulle gärna rekommendera fastighetsbox till andra.

Vad vinner man som boende på att ha fastighetsbox i stället för brevinkast?

Boendekvaliteten och bekvämligheten ökar. Eftersom fastighetsboxen som minst måste rymma försändelser som är 8 cm tjocka, slipper man att gå till ett utlämningsställe för att hämta ut den typen av brevförsändelser. Detta är en allt viktigare fördel i takt med att e-handeln växer och en allt större andel av postflödet som hushållen tar emot består av varuförsändelser.
Ofta kombineras installationen av fastighetsboxar också med installation av släta säkerhetsdörrar eller att man försluter de gamla postinläggen med någon typ av plåt och isolering. De flesta upplever att det blir tryggare att bo utan hål för postinlägg i dörren. Vidare så blir det minskat buller och drag i lägenheten och risken för intränganden brandrök eller matos minskar väsentligt.

Men visst finns det väl nackdelar – hur blir det med morgontidningen t ex?

Tidningsföretagen har en annan affärsmodell och vet att när det gäller prenumererade morgon-tidningar så måste de komma ”ända fram” eftersom få är intresserade av att hämta tidningen i entrén på morgonkvisten. Den vanligaste lösningen är att man som prenumerant får sin tidning i en klämma på dörrposten i stället för i det (slamriga) inkastet.
En annan variant är postinkastet sätts igen med en elegant plåt som på utsidan har en slags tidnings-hållare. Då får man som boende både sin tidning och den extra trygghet det är att inte ha en öppning i sin lägenhetsdörr.

Men det är väl lika jobbigt att ta sig ner för att hämta posten?

Ja och nej. De allra flesta gör i praktiken så att de tar med sig posten när de passerar på hemvägen från arbetet eller i samband med matinköp eller andra ärenden.

Är man pensionär eller vistas hemma av andra skäl om dagarna kan man förstås behöva göra en särskild runda för att hämta posten. Å andra sidan är det många som vittnar om att boxanläggningen blir en social träffpunkt i huset och det finns berättelser om fastigheter där man informellt väljer att hämta sin post på gemensamma tidpunkter för att få en pratstund med grannarna.

Hur blir det för äldre och rörelsehindrade?

Äldre över 80 år eller personer med rörelsehinder eller sjukdom har möjlighet att få dispens så att brevbäraren även i fortsättningen levererar posten till dörren. Är man oförmögen att hämta sin post på grund av sjukdom eller ålder är man vanligtvis också berättigad till hjälp med sådant som inköp och andra ärenden från hemtjänsten.

Men fastighetsägarna då, vad vinner de på att installera boxar?

Vi menar att ökad boendekvalitet och nöjda hyresgäster – eller medlemmar om det handlar om en bostadsrättsförening – automatiskt höjer värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv. Att t ex kunna ta emot större försändelser när man har e-handlat är något som många sätter stort värde på.
Bakom den blygsamma öppningen till boxen döljer sig ett fack som är minst 80 x 250 x 350 mm dit endast brevbäraren och mottagaren har access. Vissa väljer dessutom att komplettera de ordinarie boxarna med en eller flera serviceboxar vid sidan av dit ännu större försändelser kan levereras. Mottagaren får då en nyckel till ”serviceboxen” av brevbäraren i sin ordinarie box. En modern och smidig lösning som uppskattas.

Hur ser postoperatörernas agenda ut, varför är de angelägna om detta?

Egentligen har detta varit angeläget under väldigt många år eftersom det är ett stort arbetsmiljöproblem för brevbärarna. Behovet förstärks just nu av att alla postoperatörer i alla länder kämpar med att hantera de minskade postvolymer som följer i spåren av den ständiga digitaliseringen. För att klara sina uppdrag och ambitioner när det gäller att tillhandahålla en fullgod postservice, måste postoperatörerna utveckla mer rationella utdelningsmetoder. Det är självklart enklare för brevbäraren att del a ut post till en boxanläggning i entrén jämfört med att åka hissen upp (om det nu finns hiss) och sedan arbeta sig nedåt genom fastigheten via trapporna. Det största skälet är dock att det är ett stort arbetsmiljöproblem för brevbärarna.
Inkasten är dessutom inte sällan felplacerade, tröga eller har vassa metallkanter som gör dem mindre lämpliga att arbeta med. Jämför det med en modern boxlösning i entrén där brevbäraren fäller ut hela fronten och sedan har smidig tillgång till allas boxar.

Vi får inte plats med fastighetsboxar i vårt hus - vad gör vi?

Tag kontakt med Forum för Fastighetsboxar telefon 020 -20 20 25. Vi ser till att en lokal person från FFF kontaktar dig.

Får jag sätta in vilka fastighetsboxar som helst - och var som helst?

Nej. Det finns tydliga regler för hur en fastighetsbox ska se ut, hur den ska monteras och märkas upp mm. Av arbetsmiljöskäl så måste alla fastighetsboxar besiktigas och godkännas innan de tas i bruk. Om du ringer 020-20 20 25 eller går in på www.fastighetsboxar.se så får du den information du behöver för att hitta en rätt lösning. På hemsidan finns exempel och listor över godkända fastighetsboxar.

Vad kostar det att installera fastighetsboxar?

Kostnaden beror på vilken lösning man väljer. En standardlösning kostar från 500 kr per lägenhet. Kostnaden beror på vilken lösning man väljer.

Väljer man annorlunda design eller material för sin boxanläggning, eller om installationen kräver större anpassningar i fastigheten, kan kostnaden bli något högre.

Hur kan FFF hjälpa mig med en eventuell installation?

Om man kontaktar oss berättar vi gärna om hur ni ska gå tillväga och vad ni behöver veta att skaffa fastighetsbox. Det finns ett antal regler beträffande mått och höjder etc. som det är viktigt att följa.

Det känns lite osäkert med att ha försändelser liggande i boxar nere i entrén!

Fastighetsboxen placeras i, eller i direkt anslutning till entrén, dit många fastighetsägare idag har begränsat behörigheten genom portkoder och andra tekniska lösningar. Varje boxinnehavare har egen nyckel till sin låsta box.

Vem ansvarar för försändelserna när den ligger i fastighetsboxen?

Det gör mottagaren av försändelserna, på samma sätt som det fungerar  när det gäller utdelning av försändelser i postlådor i villaområden.

Vår förening överväger att antingen skaffa nya inkast eller boxar – hur vet vi att vi väljer rätt?

Om man vill framtidssäkra sin fastighet är svaret givet, då är det fastighetsboxar man bör välja. Att idag byta ut dåliga eller utslitna brevinkast mot nya är ett steg i fel riktning och definitivt inte i linje med de boendes behov framgent. Förutom att nya inkast inte sällan är dyrare än en motsvarande boxlösning, tappar man också den ökade boendekvalitet som följer med att man installerar boxar.

Men för att komma i åtnjutande av alla fördelarna krävs väl ett kostsamt dörrbyte?

Har man en i övrigt fullgod dörr finns det lösningar där man på ett enkelt och smidigt sätt stänger igen brevinkastet med en särskild plåt som dessutom kan ha en tidningshållare på utsidan. Extra-kostnaden blir blygsam och man minskar ändå både buller, drag och os från trapphuset.
I fastigheter där man har lite äldre dörrar med inkast är det kanske värt att ändå fundera på ett dörrbyte? Försäkringsbolagen klassar, helt naturligt, säkerhetsdörrar med öppningar i som mindre säkra än solida dörrar.

Fick du svar på din fråga?

Kontakta oss gärna om det är något annat du undrar över