Fastighetsboxens placering

Riktlinjer och råd beträffande boxens placering

Fastighetsboxens placering

En fastighetsbox placeras vanligtvis inomhus i direkt anslutning till fastighetens entré eller utomhus. Om fastighetsboxen placeras utomhus måste boxen vara godkänd för utomhusmiljö.

Nybyggnation

Det ska finnas plats för fastighetsbox i nybyggnation. Det ska tas med  i beräkningen när man planerar och ritar huset.
Den ska placeras i direkt anslutning till fastighetens entré eller utomhus.
Dispens medges inte.

Minimi- och maximihöjder

Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 700 mm och högsta inläggshöjd är 1600 mm på högsta inkastlucka. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget. Se fig 1.

Centrumhöjder

För fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen. Dessa mått gäller när boxen är stängd och man mäter från mitten av postinlägget.

Fastighetsboxens placering fig. 2
Fastighetsboxens placering fig. 2

Endast en horisontell fackrad

Om anläggningen endast har en horisontell fackrad rekommenderas montering så att inläggshöjden blir cirka 1000 mm. Se fig 2.

Avlastningsyta

En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600 – 900 mm höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370 mm × 520 mm.