sami_kullahus2

Kullahusen i Malmö har installerat fastighetsboxar

sami_kullahus2

I Malmö har fastighetsbolaget Kullahusen AB installerat fastighetsboxar. Fastighetsskötare Sami Helkomaa berättar att man har 3 st fastigheter med totalt 230 lägenheter i Malmö. Fastigheterna ligger på Professorsgatan och Almtorget. När Kullahusen bestämde sig för att installera säkerhetsdörrar blev det naturligt att man även installerade fastighetsboxar. Sami berättar att han uppskattar hjälpen som han fått från Forum för Fastighetboxars representant i Malmö, Stefan Partoft och att slutresultatet blev bra.

brf_davidhallshus

Brf Davidhallshus har installerat fastighetsboxar

brf_davidhallshus
Bostadsrättsföreningen Davidhallshus i Malmö installerade fastighetsboxar i början av januari. Föreningen har 14 lägenheter. Ordförande Bo Ljungblom berättar att styrelsen var eniga när beslutet togs och att föreningens medlemmar är nöjda med fastighetsboxarna.

Eftersom huset byggdes redan 1929 var det viktigt att fastighetsboxanläggningen smällte in genom rätt färg och form. Något som Bo tycker att man lyckats mycket bra med.

- Vår röda fastighetsbox är diskret och smälter in bra i vår trappuppgång.

Vilka fördelar ser du med fastighetsboxarna?

- Det är ju onekligen en fördel att man kan ta emot större brev direkt i boxen. Vi kan ju utan problem ta emot böcker och liknande försändelser. Då behöver vi inte uppsöka vårt postombud. Sen är det ju modernt, fastighetsboxar är ju något som kommer mer och mer.

Bostadsrättsföreningen Davidhallshus är ytterligare ett exempel på en lyckad installation av fastighetsboxar.

Tack till alla som besökte oss på Elmia

elmia_190_190
Den 24-26 september deltog Forum för Fastighetsboxar på Fastighetsmässan på Elmia i Jönköping. Totalt deltog 438 företag och 14 241 besökare på mässan. Vi på Forum för Fastighetsboxar tackar alla som besökte vår monter. Vi är nöjda med alla samtal med eventuella kunder. Det var även roligt att prata med besökare som redan installerat fastighetsboxar och höra hur nöjda de är med sina fastighetsboxar.

I Kista har studenterna fått nya fräscha fastighetsboxar

Kista 006 kopiera

Kista Studentbostäder i Kista Galleria har bytt till nya fastighetsboxar till sina 406 studenter. Den gamla fastighetsboxanläggningen hade gjort sitt. En av annan anledningarna till att de bytte var att de ville få bättre ordning på bland annat nyckelhanteringen och ordningsföljden på facken. Studentbostäder är nöjda med slutresultatet som bland annat lett till bättre boendemiljö.


Jenny Wikström vid Kista Studenbostäder har deltagit i arbetet med bytet av fastighetsboxarna.


- Med den nya anläggningen kan vi använda hänglås vilket underlättar nyckelhantering för oss.

Ett krav för att man ska få använda hänglås är att det fortfarande finns ett centrallås som man kan öppna upp hela anläggningen med. Något som man tänkt på vid Kista Studentbostäder.

Vilka andra fördelar ser du med fastighetsboxar?


- Man kan lättare styra vilka som vill har reklam i de nya boxarna. Tidigare skrev hyresgästerna egna lappar och klistrade på. Nu kan man enkelt placera den skylt man vill ha direkt i boxen. Ja eller Nej tack till reklam. Det har lett till att det inte slängs lika mycket reklam runt i kring boxarna.

Om du fick sammanfatta fastighetsboxarna med tre ord?


- Praktiska, snygga och säkra.

Kista studenter_före_190_190Kista studenter NY_190_190

Brf Viken har installerat Fastighetsboxar med integrerad servicebox

claes_hogstrom-beskärd2

I Karlstad har brf Viken installerat fastighetsboxar till sina 134 lägenheter. Första brevet delades ut i juni. Brf Viken valde en modell med integrerade serviceboxar där varje trappuppgång har en egen servicebox. Claes Högström sitter i brf Vikens styrelse och har varit med under hela processen.

Varför valde ni en anläggning med serviceboxar?
Dels var de på rekommendation av vår kontaktperson på Forum för Fastighetsboxar, Lars Hjalmarsson. Sen var det även ett viktigt argument för att övertyga våra medlemmar om att det faktiskt blir en
serviceförbättring med fastighetsboxar eftersom man kan ta emot ännu större försändelser när man även har en servicebox, säger Claes Högström.

Vilka reaktioner har ni fått från era medlemmar?
Inte särskilt många. Några har insett att det är bra när man åker bort. Att det inte ligger post innanför dörren gör det svårare för tjuven att se om man är hemma.

Vilka fördelar ser du med boxarna?
För oss i styrelsen underlättar det att sprida information brevledes.

Hur har mottagning av större brev och paket fungerat?
Jag har inte hört något negativt, det brukar betyda att det fungerar bra.

Om du fick beskriva boxarna med tre ord?
Bekvämt, tillförlitligt och ökad service, avslutar en nöjd Claes Högström.

Brf Viken är ett bra exempel där man insett fördelerna med fastighetsboxar och hur man kan utöka servicen genom att även installera integrerade serviceboxar.

Fyra månader senare

Veine

Den 16 januari pratade vi med en förvantansfull Veine Gullberg i Karlskoga inför brf Reparatörens driftsättning av sina fastighetsboxar.
Nu har föreningen haft sina boxar i 4 månader, första mars delades det första brevet ut i boxarna.


Vilka reaktioner har ni fått från de boende nu när ni installerat boxarna?

När vi fick boxarna trodde jag att vi skulle få lite negativa kommentar, så brukar det alltid vara när vi gör förändringar. Men vi har inte fått en enda negativ kommentar. Det är klockrent och alla är nöjda.

Vilka övriga fördelar ser du med boxarna idag?

Det underlätter för oss som jobbar i styrelsen när vi ska dela ut information och hyresavier.

Om du fick sammanfatta boxarna med två ord?

Underlättar posthanteringen och praktiska.


Brf Reparatören är ytterligare ett exempel på en lyckad boxinstallation där de boende insett fördelarna med framtidens postmottagning.