Beställning av ny nyckel till centrallåset eller ny låscylinder

Så här gör du för att beställa nyckel till centrallås, ny låscylinder eller nyckelkort

Det är alltid fastighetsägaren/brf som själv bekostar utbytet eller kompletteringen av nycklar och låscylindrar. Det gäller även i de fall då låscylindrar behöver uppdateras till den nuvarande standarden.

När det gäller utbyte/komplettering av nycklar till centrallåset vänder man sig som fastighetsägare/brf direkt till en låssmed. I kontakt med låssmed ska nyckelkort uppvisas.

När det gäller utbyte/komplettering av låscylindrar vänder man sig som fastighetsägare/brf direkt till ASSA.

OBS! Nycklar till respektive fack beställs alltid från boxleverantören.

Beställning ny nyckel till befintligt centrallås
Följande uppgifter behöver du informera låssmeden om:

 • Uppge om det gäller beställning av en ny cylinder eller nyckel.
 • Visa upp nyckelkortet. Då nyckelkort saknas, ta med bolagsbevis eller annan dokumentation att ni tillhör brf/fastighetsägare.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.

Beställning av ny låscylinder till en redan installerad fastighetsbox
Följande uppgifter behöver du ha med i mailet till ASSA.

 • Uppge om det gäller beställning av en ny cylinder eller nyckel.
 • Skicka med ett inskannat foto av nyckelkortet. Då nyckelkort saknas, se via brev.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Fakturaadress.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.
  kundservice.etuna@assaabloy.com

Beställning av nyckelkort
Beställningen ska alltid göras via brev. Följande uppgifter behöver finnas med i brevet till ASSA.

 • Uppge att beställningen gäller nyckelkort.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Fakturaadress.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.
 • Då nyckelkort saknas behöver brevet signeras och beställarens roll/titeln anges.

ASSA OEM AB
Kundservice
Box 371
631 07 Eskilstuna

Första gången du beställer låscylinder och nycklar till en ny fastighetsbox
När hela fastighetsboxen byts ut eller då det kompletteras med ytterligare boxar måste alltid en installationsanmälan göras.
Länk till installationsanmälan