Beställning av ny nyckel eller låscylinder

Första gången du beställer låscylinder och nycklar till en ny fastighetsbox
När hela fastighetsboxen byts ut eller då det kompletteras med ytterligare boxar måste alltid en installationsanmälan göras.
Länk till installationsanmälan

Så här gör du för att beställa nyckel till befintligt centrallås, ny låscylinder eller nyckelkort

Det är alltid fastighetsägaren/brf som själv bekostar utbytet eller kompletteringen av nycklar och låscylindrar. Det gäller även i de fall då låscylindrar behöver uppdateras till den nuvarande standarden.

När det gäller komplettering av nycklar till centrallåset vänder man sig som fastighetsägare/brf direkt till en låssmed. I kontakt med låssmed ska nyckelkort uppvisas.

När det gäller komplettering av låscylindrar vänder man sig som fastighetsägare/brf direkt till låssmed.

OBS! Nycklar till respektive fack beställs alltid från boxleverantören.

Beställning ny nyckel till befintligt centrallås
Följande uppgifter behöver du informera låssmeden om:

 • Uppge om det gäller beställning av en befintlig cylinder eller nyckel.
 • Visa upp nyckelkortet. Då nyckelkort saknas, ta med bolagsbevis eller annan dokumentation att ni tillhör brf/fastighetsägare.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.

Beställning av låscylinder till en redan installerad fastighetsbox
Följande uppgifter behöver du ha med i kontakt med låssmeden.

 • Uppge om det gäller beställning av en cylinder eller nyckel till en befintlig fastighetsbox.
 • Visa upp nyckelkortet. Då nyckelkort saknas, se beställning av nyckelkort nedan.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.

Beställning av nyckelkort
Följande uppgifter behöver du lämna till låssmeden.

 • Uppge att beställningen gäller nyckelkort.
 • Fastighetsboxens adress och postnummer.
 • Bolagsbevis eller annan dokumentation att ni tillhör brf/fastighetsägare.
 • Kontaktperson – namn, telefon och mailadress.