Besiktningsgodkännande

Besiktningen och godkännandet

Besiktningsgodkännande av anläggningar med fastighetsboxar

Från och med den 9 januari 2006 har PostNord i uppdrag att besiktningsgodkänna nya fastighetsboxanläggningar innan de tas i bruk.
Innan en fastighetsbox tas i bruk görs en besiktning av att fastighetsboxen följer fastslagna riktlinjer och rekommendationer.

En besiktad och godkänd fastighetsbox förses med ett besiktningsgodkännande.

Besiktningsgodkännande PB0808

Besiktningsgodkännande av anläggningar med fastighetsboxar